Badania położnicze

USG

 

Zakres diagnostyki położniczej obejmuje szczegółowy wywiad medyczny i wszelkie możliwe do wykonania, w warunkach ambulatoryjnych badania. Ich celem jest wczesne wykrycie wszelkich patologicznych zmian w przebiegu ciąży, dzięki którym można prawidłowo prowadzić m.in. ciąże powikłane cukrzycą czy nadciśnieniem tętniczym. Wykonanie badań diagnostycznych jest niezbędne nie tylko dla ciała, ale także psychiki pacjentki w ciąży, która powinna czuć się pewnie i bezpiecznie.

Rodzaje badań położniczych

Do badań z zakresu diagnostyki położniczej zalicza się badania obowiązkowe i dodatkowe, czyli nieobowiązkowe. Do pierwszej grupy należą: morfologia krwi, cytologia, USG, posiewy z moczu i przedsionka pochwy oraz badania ogólne. W zależności od sytuacji lekarz może zlecić także badania prenatalne.

 

Kontakt

 

Badania ogólne sprawdzają, czy przebieg ciąży jest prawidłowy. Wykonuje je każdorazowo podczas wizyty u kobiety w ciąży. W skład badań ogólnych wchodzą: wywiad, badania przedmiotowe (fizykalne) i decyzja o konieczności wykonania badań dodatkowych.

  • Wywiad medyczny. Podczas pierwszej wizyty u pacjentki zbieram od niej wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na przebieg ciąży i porodu. Niezbędna jest wiedza m.in. o: aktualnym stanie zdrowia ciężarnej, historii położniczej oraz przebytych przez pacjentkę, a także jej najbliższą rodzinę chorób. Zakładam także pacjentce kartę przebiegu ciąży oraz zlecam wykonanie potrzebnych badań laboratoryjnych.

  • Badania przedmiotowe składają się z: pomiarów parametrów, takich jak masa ciała i ciśnienie krwi, badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz badania ginekologicznego na wzierniku. Niektóre badania fizykalne wykonuje się co kilka wizyt lub rutynowo po określonym tygodniu ciąży. Mowa o badaniu czystości pochwy, sprawdzeniu pracy serca płodu (KTG) oraz badaniu piersi.

Badania dodatkowe wykonuje się ze wskazań medycznych. Należą do nich m.in.: testy niestresowe i skurczowe.